Projecten of diensten

De adviseurs van SECN zetten zich in voor duurzaamheid en innovatie en bieden o.a. de volgende diensten aan:

Thermografie

Thermografie is een meettechniek met infrarood, met als doel warmte in beeld te brengen. Een fascinerend en groeiend vakgebied. Thermografie wordt o.a. gebruikt voor beveiliging en bewaking, procestechniek, kwaliteitscontrole en brandpreventie.
We noemen het ook wel radiometrie met infrarood of procesmonitoring met infrarood. Geen enkel ander diagnostisch instrument of controlemiddel heeft een vergelijkbare status van dienst bereikt.

Wat is infrarood?
Infrarood is een onzichtbaar gedeelte van het lichtspectrum van 0,75 tot 1000 micron. Alle objecten warmer dan het absolute nulpunt (0 Kelvin of min 273,15 °Celsius) stralen energie uit ergens binnen dat bereik. Hoe warmer het object, des te beter wij dat kunnen zien met onze thermische camera. Wit is warmer en zwart is kouder.


Wat is een thermograaf?

Een thermograaf evalueert warmte en is een expert in het in kaart brengen van warmte. De thermograaf bezit een grondige kennis van de wetten van warmteverplaatsing, thermische dynamica en eigenschappen en wet waarom een object wel of niet warm is of lijkt.
 
De thermografen aangesloten bij SECN kunnen ook in uw pand warmte-inspecties uitvoeren en in beeld brengen. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt.

Comfort en Binnenmilieu

Een aangenaam binnenmilieu bevordert het gevoel van comfort en de prestaties van mensen. De CO2-waarden in het pand spelen daarbij een grote rol.
 
 
In de bovenstaande tabel is het CO2-nivo gerelateerd aan de ventilatie in een ruimte.

De lucht die de mens inademt, bevat in het gunstigste geval 400 ppm CO2.
Om u een idee te geven:

  • Op het platteland bevat lucht circa 400 parts per million CO2 (ppm = deeltjes op een miljoen luchtdeeltjes).

  • In een stedelijke omgeving bevat de lucht meer dan 400 ppm CO2 dan op het platteland.

Ventilatie
Hoe meer mensen in een ruimte zijn, hoe hoger de CO2-concentratie. Uiteraard is dat afhankelijk van de ventilatie van de ruimte. Wordt er veel met buitenlucht geventileerd (hoog ventilatievoud), dan zal de CO2-concentratie binnen de perken (MAC waarde) blijven tot 1200 ppm.
 
Hoofdpijn en slaperigheid
CO2-waarden, die liggen tussen de 800 en de 1200 ppm, kunnen klachten geven over muffe lucht. Vanaf 1200 ppm kan hoofdpijn en slaperigheid optreden.
In het Bouwbesluit wordt 1200 ppm de hygiënische grenswaarde genoemd.
 
Onderzoek naar de juiste luchtsamenstelling is heel belangrijk. 
ECN adviseurs voeren dit snel en professioneel uit en werken met gecalibreerde meetapparatuur.
Wilt u ook het comfort en binnenmilieu van uw pand testen? Wij adviseren u graag.

Second Opinion

Bij een 'second opinion' geeft een deskundige zijn mening over een eerder uitgebracht advies, bestek, tekeningen of andere aan de gebouwgebonden zaken relevante dossiervorming. SECN adviseurs kunt u vragen voor een second opinion op een eerder uitgebracht advies of onderzoek over uw gebouw, kantoor of woning.
 
Voordeel van een second opinion door een SECN adviseur
U kunt ervan uitgaan dat u goede hulp en adviezen krijgt van de mensen die u heeft ingehuurd. Daarom hoeft u ook niet voor iedere diagnose of advieswerk een second opinion te vragen.
Dat kunt u wel doen wanneer u voor een beslissing staat met ingrijpende financiële gevolgen. Of wanneer u ernstige twijfels heeft over de diagnose van een gebouw of installatie concept.
Een second opinion moet u vooral zien als een vorm van ondersteuning en ontzorging door experts.
 
De hulp van een SECN adviseur is een investering in een goed advies waarmee u mogelijke schade en onnodig kostbaar herstel voorkomt.
Wij zien in de praktijk dat een second opinion nooit overbodig is en een gerust gevoel geeft over de door u gemaakte keuze.
Neem gerust contact met ons op om over de mogelijkheden van een second opinion te overleggen.

Energiescan

Een energiescan en -monitoring is meer dan alleen het registreren van energiegebruik. Monitoring geeft periodiek inzicht in uw energiegebruik- en verbruikers. Door toepassing van nieuwe technieken krijgt u zelfs inzicht in de 15-minuten waarden van uw verbruik waardoor u quasi-realtime kunt monitoren. 
Met E- bench monitoring krijgt u een heldere rapportage over alle energiestromen binnen uw bedrijf of bedrijfsgebouwen. U verricht de monitoring zelf of een deskundig gecertificeerd Energie Consulent ondersteunt u.

Een verbetering van de energieprestaties leidt tot:

  • lagere energierekening,
  • meer comfort,
  • lagere milieubelasting.

SECN brengt u graag in contact met de juiste Energie Consulent.

 

Energieprestatieaudits (EED) (E16)

Energieprestatieaudits (EED) (E16)Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Een stimulans om bedrijven en instellingen te pushen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.Mogelijk heeft u hem ook al ontvangen vanuit de overheid om deze audit voor uw bedrijf uit te voeren.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming.

Mogelijk heeft u hem ook al ontvangen vanuit de overheid om deze audit voor uw bedrijf uit te voeren.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming

Voor bijvoorbeeld veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). 

Laat ons met u meekijken of u aan de criteria voldoet contacteer ons hiervoor. contact 

 

Subsidie-advies

U bent geïnteresseerd in energiebesparing of milieubewust werken en wil verkennen of er financiële ondersteuning beschikbaar is? Neem dan contact met ons op. 

(link naar Contact)

Wij helpen u met fiscale, subsidie- en kredietregelingen op de volgende gebieden:

  • Technologie
  • Energie
  • Milieu
  • Export
  • Internationale samenwerking