SECN Adviseurs

De adviseurs van de Stichting EPA Consultants Nederland (SECN) zijn zelfstandig opererende ingenieurs- en adviesbureaus. Allen zijn EPA gecertificeerd.
Ze beschikken over theoretische (minimaal MBO+ tot universitair niveau) en ruime praktische kennis en ervaring. De adviseurs werken door het hele land en in de lidstaten van de Europese Unie.
 
Energieprestatieadvies (EPA)

Een EPA advies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.
We richten ons op de inventarisatie van gebouwgebonden installaties in relatie tot de bouwfysica en de installatietechniek van een gebouw of woonobject.
Uit de inventarisatie distilleren wij de mogelijke verbeteringen en geven een investeringsadvies om tot een energetisch gezond en duurzaam gebouw te komen.


Energieprestatieaudits (EED) (E16)Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Een stimulans om bedrijven en instellingen te pushen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Voor bv veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). 

Laat ons met u meekijken of u aan de criteria voldoet contacteer ons hiervoor.contact 
 
De werkwijze en uitgebrachte adviezen van de adviseurs toetst SECN regelmatig met interne en externe audits.
 
Certificaten
SECN heeft de vereiste certificaten ontvangen voor maatwerkadviezen en labeling van energieprestaties.
Klik op onderstaande links om de certificaten te bekijken.